Registrácia

Registračné poplatky

Účastník Poplatok
Člen SPFS
50 €
Nečlen SPFS
80 €
Lekár do 35 rokov
35 €
Dôchodca, aktívny účastník
0 €
Registrácia na jeden deň podujatia
25 €

Registrácia bola ukončená.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Meno a priezvisko
Zadajte platnú e-mailovú adresu.
Som osoba oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky
Checkboxes